Artikler, Omtaler, Intervjuer

"Language and language metaphors in the Norwegian Writers Climate Campagne paragraph 112."  Jenna Coughlin. Dep. of Scandinavian, UC Berkeley/Morgenbladet, 2016

·      Når fuglene varslerOm utvidelsen av øyeblikket i Torild Wardenærs Passord: Kairos. Aina VillangerVinduet, no.3, 2014. Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo 2014

 Kjerkegaard, Stefan og Langås, Unni (red.): Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk. Unni Langås: ”Dikt på utstilling. Inne og ute.” Alvheim & Eide. Akademisk forlag. Bergen 2013.

·      Doblougprisen 2014. (Juryens innstilling)

·      "Jeg tror alt jeg ser er virkelig”
Om imaginasjon, syn og skapelse i Torild Wardenærs diktning. Ingrid Nielsen, Vagant nr. 2, 2006

·      Paradis på jord: 
Torild Wardenær nekter å sette paradiset på formel. Torlld Wardenær i intervju med Bendik Wold, Morgenbladet 20.02.2004

·      Språklig mot. I Torild Wardenærs nye diktsamling, Titanporten, huserer poetisk kjærlighetskraft side om side med sprelske angrep på overmakt og overmot. Torild Wardenær i intervju med Cornelius Jakhelln, Morgenbladet 06.02.2001


© Torild Wardenær 2013