Houdini til minne (1997)


ad libitum - til et etterlengtet sted

Nedlasting lydfil 513 kB WAV-format

delfiner, definitivt delfiner, krysser de kjente retningene og forserer skjermede rom

de dreier brått synkront til venstre - mot et presens, bløtt og overrislet av vann 

lager lyder der, og ørene mine; muslingstøpte, parate på hver sin side, svunget av brusk

og hviskninger tviler og vet ikke, men har visst og skal ikke vite, men skulle kunne ha visst

om dette søte, søte sted

 

 avkledd, uten attributter

Nedlasting lydfil 355 kB WAV-format

Fortiden innhenter oss.

I dette øyeblikk vet vi at det skjer; at den risser seg inn og får oss til å tilstå at det er ting vi 

ikke skulle ha gjort, at det er ting vi ikke har tenkt nok igjennom, og hva mer kan vi gjøre enn 

motvillig telle himmel-legemer og fordømme krigsherrene fordi de ennå sitter rundt sine 

tusen år gamle bord og søler blod.


mørk-kledd

Nedlasting lydfil 517 kB WAV-format

Snart oppstår en udelelig brøk og vi mister tellingen, taper terreng, hører ingen hjertelyd, 

hallusinerer og ser at fiender går til og fra. De samler opp alt håp som finnes og legger det i et 

såld. Noen innbiller oss at vi bare har tre ønsker, og straks bruker vi opp ett av dem.

På dette markedet finnes ingen begrensninger for hva som kan selges, og etterhvert oppdager 

vi at det er et smergel som fallbys oss, et pulver oppblandet med drømmer, fjernt fra en form

og uten en eneste sammenføyning.

 

 glattskinnet, i menneske-ham

Nedlasting lydfil 554 kB WAV-format


Jeg ser deg midt i et legendarisk landskap. Du er glinsende og har dårlig tid. Du er i

menneske-ham og er herjet av fantomsmerter, men du er utstyrt med to motsatte blikk; 

klarsyn og nærsyn, og når som helst kan tvilen unnslippe deg og bøyd jern rette seg ut igjen på 

grunn av deg. 

La oss slå ned enhver oppstand som vil hindre dette.


Hvis vi ser på hverandre kan vi gjenkjenne dyret, opphavlig og slik det en gang troskyldig sto 

fram: glattskinnet, varmspettet, brunøyd.

La oss derfor, også denne gangen, la nåde gå for rett.

© Torild Wardenær 2013